ВИДОВЕ ПРОДУКЦИЯ И АКТУАЛНИ ЦЕНИ

Фирма “Въглища - Перник” ООД произвежда и предлага следните видове въглища:

 • Котелно гориво от 30 до 50 мм
 • За парно и печки с едрина 20-30 мм
 • За парно с едрина 10-20 мм
 • Чували от 25кг с едрина над 30-50 мм
 • Чували от 25кг с едрина 20-30 мм
 • Чували от 25кг с едрина 10-20 мм
 • Енергийно гориво с едрина 0-30 мм
 • Обогатени въглища с едрина 0-30 мм
 • Производство на шлам

Разгледайте подробна характеристика и актуални цени

Карта на разположението на “Въглища - Перник” ООД

Кратко представяне

"Въглища - Перник" ООД е дружество със 100% частно участие.

Дейността му е: Добив и обогатяване на въглища с калоричност от 2000 до 5000 kcal/kg и производство на брикети.

На 01.04.2002 година беше сключен Концесионен договор между Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер "Въглища - Перник" ООД.

По силата на сключения договор в полза на "Въглища - Перник" ООД е учредена концесия за добив на въглища от находище "Бела вода", Пернишки въглищен басейн с площ 8.6 км² до 2037 година.

Находище "Бела вода" е разположено в северозападната част на Пернишкия  каменовъглен басейн.

Въглищната формация на находище "Бела вода" е представена от всички известни в Пернишкия въглищен басейн пластове.

Първите проучванията на въглищата в района започват през 1930-1935 г. с парни сондажи.

През 1938-1939 г. се прокарват първите минни изработки в източния участък.

прочетете още »

НАШАТА ФИРМА ИЗВЪРШВА ОБОГАТЯВАНЕ НА ДОБИТИТЕ ВЪГЛИЩА

Ние разполагаме с:

 • Инсталация за въздушно обогатяване с капацитет 40 тона за час с едрина на въглищата 15-50 мм и 30-50 мм.
 • Обогатителна промивна инсталация с капацитет 20 тона за час, за едрина на въглищата 0-40мм.