ВИДОВЕ ПРОДУКЦИЯ И АКТУАЛНИ ЦЕНИ

Фирма “Въглища - Перник” ООД произвежда и предлага следните видове въглища:

 • Котелно гориво от 30 до 50 мм
 • За парно и печки с едрина 20-30 мм
 • За парно с едрина 10-20 мм
 • Чували от 25кг с едрина над 30-50 мм
 • Чували от 25кг с едрина 20-30 мм
 • Чували от 25кг с едрина 10-20 мм
 • Енергийно гориво с едрина 0-30 мм
 • Обогатени въглища с едрина 0-30 мм
 • Производство на шлам

Разгледайте подробна характеристика и актуални цени

Карта на разположението на “Въглища - Перник” ООД

Фирмен профил

"Въглища - Перник" ООД е дружество със 100% частно участие.

Дейността му е: Добив и обогатяване на въглища с калоричност от 2000 до 5000 kcal/kg и производство на брикети.

На 01.04.2002 година беше сключен Концесионен договор между Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер "Въглища - Перник" ООД.

По силата на сключения договор в полза на "Въглища- Перник" ООД е учредена концесия за добив на въглища от находище "Бела вода", Пернишки въглищен басейн с площ 8.6 км² до 2037 година.

История на находището

Находище "Бела вода" е разположено в северозападната част на Пернишкия каменовъглен басейн.

Въглищната формация на находище "Бела вода" е представена от всички известни в Пернишкия въглищен басейн пластове.

Първите проучванията на въглищата в района започват през 1930-1935 г. с парни сондажи. През 1938-1939 г. се прокарват първите минни изработки в източния участък.

Производство и капацитетни възможности

До 2009 г., фирма "Въглища - Перник" ООД добиваше въглища по подземен и открит начин. През 2009 г. подземния добив бе закрит и сега находището се разработва по открит способ.

През 2010 г. Дружеството доби 164 000 тона въглища със 17,5% влага и 48,0% пепел.

Нашата фирмата извършва обогатяване на добитите въглища.

Ние разполагаме с:

 • Инсталация за въздушно обогатяване с капацитет 40 тона за час с едрина на въглищата 15-50мм и 30-50мм.
 • Обогатителна промивна инсталация с капацитет 20 тона за час, за едрина на въглищата 0-40мм.

От 2004 г., Дружеството разполага с добре обзаведена лаборатория за извършване на химични анализи на произвежданите въглища, което гарантира качеството им пред клиентите и потребителите.

Въглищата, които произвежда фирма "Въглища - Перник" ООД, намират реализация на вътрешния пазар. Едрите въглища, класи 15-30мм и 30-50мм, са предпочитани за отопление от населението, както в Пернишка и Софийска област, така и в цялата страна.

Енергийните въглища са търсено гориво от Гръцката DEI за подобряване на екологичните характеристики на гръцките ТЕЦ, Македонски металургични заводи и клиенти от Сърбия.

Фирмата ни извършва и дейности по изкопаване, транспорт и депониране на земни и скални маси с годишен капацитет до 2,5 мил. м³.

В допълние на стандартните за дейността машини, ние притежаваме и машина за шнеково пробване МШП 08Н, с която се прокопават хоризонтални сондажи от +10 до -15 градуса, с диаметър 0,8м и дължина 35м.